Algemene voorwaarden

Klachten en garantie:

Op de meubels van Furnihout geldt een garantieperiode van één jaar.

Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • onredelijk gebruik
  • gebruik voor commerciele doeleinden
  • gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
  • onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden
  • door professioneel gebruik
  • het werken van hout
  • krom trekken van hout

Geen garantie op het werken van het hout

Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

Buitenmeubels

Garantie voor buitenmeubels geldt alleen voor door Furnihout behandelde meubels.

Een klacht of reparatie melden

Dit kan per e-mail of telefonisch. Wij zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.